...и редно време беше после првиот дел за Сардинија објавен лани во Мај да го довршам и остатокот од приказната (бидејќи многу други приказни ми се испослучија во меѓувреме) :) Овој дел е само за северниот дел, но ветувам дека пред навршување на една година ќе го објавам и за јужниот :D
Колку повеќе раскажувам и колку повеќе луѓе отидоа во меѓувреме на Сардинија, толку повеќе ми е криво што не останавме повеќе од 10 дена или не се фокусиравме само на југ или север од островот и да го оставиме другиот дел за друг пат. Останаа премногу пинови црвени и непосетени, ама и ако се оди некогаш пак, ќе ни бидат расштркани низ цел остров :)


.